Lappia ja kunnat parantamaan länsirajan matkailun ja lähialojen työvoimatarjontaa

Hankkeessa kartoitetaan yritysten kehittämis- ja osaamistarpeita.

​Matkailun verkostomainen oppimiskenttä länsirajalla –hankkeessa haetaan länsirajan kuntiin uusia keinoja vastata matkailun ja sen lähialojen työvoimatarpeisiin. Lappian koordinoimassa hankkeessa ovat mukana Pellon kunta, Pellon Kehitys Oy ja Muonion kunta. Lisäksi hankeyhteistyössä on mukana Ylitornion kunta.

– Keskeisenä tavoitteena on aktivoida alueella olemassa olevaa työvoimaa länsirajan kuntien matkailun ja sen lähialojen yritysten tarpeisiin. Tavoitteena on myös, että saisimme tarvittaessa muualtakin Lapista osaavaa työvoimaa länsirajan yrityksiin. Ammattiopisto ja muut koulutusalan palvelujen tuottajat, mm. TE-palvelut sekä kuntien omat elinkeino- ja työllisyyspalvelut, edistävät eri tahojen välistä yhteistyötä ja kehittävät toimintaa yhdessä yritysten kanssa. Tavoitteena on saada yritysten ja paikallisen työvoiman toiveet ja tarpeet kohtaamaan esimerkiksi uuden työvoiman rekrytoinnissa, työllistymisessä tai alanvaihdossa, kertoo projektipäällikkö Nina Mäki.

Hankkeessa kartoitetaan yritysten kehittämis- ja osaamistarpeita. Henkilökohtaisilla koulutuspoluilla lisätään työvoiman osaamista vastaamaan paremmin yritysten tarpeisiin

Hankkeen tavoitteena on luoda matkailun verkostomainen oppimiskenttä –toimintamalli, jota eri koulutus- ja työvoimapalveluja tuottavat ja käyttävät tahot voivat hyödyntää. Malli sisältää toimintatavat siitä, miten saada tietoa yritysten tarpeista, miten tarjota koulutusta osuvasti ja laadukkaasti, miten yritykset ja oppilaitokset voivat kouluttaa yhdessä, miten yritykset yhdessä kouluttavat ja työllistävät sekä miten työ ja tekijät kohtaavat sujuvasti tarpeen mukaan. Saatuja kokemuksia ja hankkeen tuloksia hyödynnetään koulutus- ja työvoimapalvelujen kehittämisessä ja toteutuksessa.

Matkailun verkostomainen oppimiskenttä länsirajalla – hanke on saanut Euroopan sosiaalirahaston ja valtion rahoitusta noin 240 000 euroa. Hankeaika on 1.3.2019 – 28.2.2021.

MatVE_logopalkki uutisiin.jpg

EU+Ely+Vipu_logopalkki.jpg

 

Lisätietoja:
Mäki Nina