Yritysrahoitus

Neuvomme yrittäjää optimoimaan saatavilla oleva julkinen yritysrahoitus ja tarvittaessa opastaa yrittäjää rahoituslomakkeiden täyttämisessä. Alla on lyhyt esittely tavallisimmista julkisista yritystuista. Lisätietoja yritysrahoituksesta saat tutustumalla tarkemmin kunkin rahoittajan kotisivuilla esiteltäviin rahoitustuotteisiin.

Starttiraha – aloittavan yrittäjän tuki

Starttirahan tarkoituksena on edistää uuden yritystoiminnan syntymistä ja työttömän työnhakijan omaehtoista työllistymistä. Starttirahalla turvataan yrittäjän toimeentulo sinä aikana, jonka yritystoiminnan käynnistämisen ja vakiinnuttamisen arvioidaan kestävän.

 • voidaan harkinnan mukaan myöntää työttömälle työnhakijalle sekä palkkatyöstä tai työmarkkinoiden ulkopuolelta yrittäjäksi ryhtyvälle
 • haettava ja saatava päätös ennen yritystoiminnan käynnistämistä
 • yritysidealla on kannattavan toiminnan edellytykset
 • hakijalla on yrittäjäkokemusta tai -koulutusta, koulutuksen voi hankkia myös starttirahan maksatuksen aikana
 • yritystoiminta ei ilmeisesti käynnistyisi ilman myönnettävää starttirahaa
 • starttirahan myöntäminen ei vääristä muiden saman alan yrittäjien välistä kilpailua

Päätöksen starttirahan myöntämisestä tekee Lapin TE-toimisto.

ELY-keskus

 1. Kehittämisavustus yrityksen käyttöomaisuuden hankintaan
 2. Kehittämisavustus muihin yrityksen kehittämistoimenpiteisiin

Yrityksen kehittämisavustusta voidaan myöntää investointeihin, muihin kehittämistoimenpiteisiin sekä lisäksi pienelle yritykselle uusien työpaikkojen aiheuttamien palkkamenojen ja muiden toiminnan aloittamiseen tai laajentamiseen liittyvien menojen perusteella. Yrityksen kehittämisavustus on aina harkinnanvaraista avustusta ja se myönnetään kustakin hankkeesta erikseen tehtävän yritys- ja hankearvioinnin perusteella

Kehittämisavustus investointeihin
Myönnettävän kehittämisavustuksen  ja muun valtion tueksi katsottavan tuen prosenttiosuuksien yhteenlaskettu enimmäismäärä on hankkeen käyttöomaisuuden hankintamenosta

Tukitasot Pellossa: enintään 35% (mikroyritys ja pieni yritys). Keskisuuren ja suuren yrityksen tukitaso on alempi (15 – 25%)

Kehittämisavustus muihin yrityksen kehittämistoimenpiteisiin
Muilla kehittämistoimenpiteillä tarkoitetaan yrityksen liiketoimintaosaamisen, kansainvälistymisen sekä tuotteiden ja tuotantomenetelmien kehittämistä, yrityksen perustamis- ja toimintaedellytysten selvittämistä sekä muuta niihin rinnastettavaa yritystoiminnan merkittävää kehittämistä. Yrityksen kehittämisavustuksen määrä muihin kehittämistoimenpiteisiin voi olla enintään 50 prosenttia avustuksen perusteena olevista hyväksyttävistä menoista.

Avustuksen hakeminen, maksatus ja lisätietoja
Avustusta haetaan ennen hankkeen aloittamista sen ELY-keskuksen yritysosastolta, jonka alueella hanke toteutetaan. Lisätietoja saa ELY-keskuksista. Hankkeen aloittamisena pidetään esim. kauppakirjan tai hankintasopimuksen allekirjoittamista. Tuen myöntämistä koskeva hakemus on toimitettava sille ELY-keskukselle, jonka alueella tuen hakija toteuttaa hankkeensa joko kokonaan tai suurimmalta osin. Hankintoihin saa ryhtyä vasta sen jälkeen kun hakija on vastaanottanut ELY-keskuksen lähettämän kirjallisen ilmoituksen tukihakemuksen vastaanottamisesta.

Lisäksi ELY-keskus tukee mikroyrityksiä maaseuturahaston yritystuella. Lisätietoa www.mavi.fi

Outokaira tuottamhan ry

Leader-rahoitusta voi saada sellaisiin kehittämis-, koulutus- ja investointihankkeisiin, jotka toteuttavat Outokaira Tuottamhaan -kehittämisohjelmaa. Leader –rahoitus on avustusta, joka maksetaan hankkeen toteuttajalle pääsääntöisesti jälkikäteen.

Lisätiedot: www.outokaira.fi/

Finnvera Oyj; Yrityslainoitus 
Finnveran lainoitusmuotoja yrityksille:

 • Oma pääoma
 • Investoinnit
 • Käyttöpääoma
 • Kehittäminen
 • Kansainvälistyminen

Lisätiedot: www.finnvera.fi

TEKES -rahoituspalvelut yrityksille

Rahoitusta yritysten tuotekehitykseen ja kansainvälistymiseen

Lisätiedot: www.tekes.fi