Yritysten kustannustuki haettavissa 31.8.2020 mennessä

Valtiokonttorin kustannustuen haku on avautunut 7.7.2020 ja tukea tulee hakea 31.8.2020 mennessä.

Kenelle tuki on tarkoitettu?

Tuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut merkittävästi koronaviruksen vuoksi ja joilla on vaikeasti sopeutettavia kustannuksia.

Yritysten lisäksi säätiöt ja yhdistykset, joilla on liiketoimintaa, voivat saada tukea. Yritysten kokoa tai yhtiömuotoa ei ole rajattu.

Mitkä ovat ehdot kustannustuen saamiseksi?

Yrityksen toimialan täytyy kuulua kustannustuen piiriin. Kustannustukea voivat hakea toimialat, joilla liikevaihto on laskenut huhtikuussa 2020 vähintään 10 prosenttia. Valtiokonttori saa toimialalistauksen Verohallinnolta.

Lisäksi ehtona on, että yrityksellä on palkkakuluja ja kiinteitä kuluja, joita on vaikea sopeuttaa. Kiinteisiin kustannuksiin luetaan vuokrakulut ja muut kulut omassa käytössä olevasta kiinteistöomaisuudesta, laite- ja esinevuokrat sekä käyttöoikeuskorvaukset ja lisenssimaksut.

Tukea ei myönnetä, jos yrityksen koko vertailukauden liikevaihto on yhteensä alle 20 000 euroa tai jos maksettava tuki jää alle 2 000 euroon.

Mihin liikevaihtoa verrataan eli mikä on vertailukausi?

Lain mukaan liikevaihdon vertailukausi on yrityksen vuoden 2019 maalis-kesäkuun myynnin keskiarvo. Jos yritys on perustettu 1.3.2019 tai myöhemmin, vertailukauden myynti on vuoden 2020 tammi-helmikuun myynnin keskiarvo. Liikevaihdon lasku todetaan Verohallinnolle annetuista arvonlisäveroilmoituksista tai näiden puuttuessa yrityksen oman ilmoituksen mukaan.

Kuinka paljon tukea voi saada?

Lain mukaan yritykselle myönnettävän kustannustuen tulee olla vähintään 2 000 euroa, jotta se maksetaan. Tuen maksimimäärä on 500 000 € yritystä kohti.

Miten ja mistä tukea haetaan?

Tukihakemuksen löydät täältä ja ohjeet lomakkeen täyttämiseen löydät täältä

Lisätietoja kustannustuesta