TIEDOTE Yksinyrittäjille 2000 euron toimintatuki koronavirustilanteessa – lisätietoa tulee 2 viikon sisällä

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 31.3.2020 yksinyrittäjien 2000 euron toimintatuesta

Haku pyritään avaamaan mahdollisimman pian, viimeistään kahden viikon kuluessa. Kunnille laaditaan tuen myöntämiseen ensin käytännönläheiset ohjeet sekä valmis hakulomakepohja. Tiedotamme tuen avautumisesta.

Tukea voi hakea yksin taloudellista toimintaa harjoittava Suomessa toimiva päätoiminen yrittäjä, riippumatta toiminnan oikeudellisesta muodosta ja rahoitustavasta. Yksinyrittäjäksi määritellään yrittäjä tai ammatinharjoittaja, jolla ei ole palveluksessaan palkattua työvoimaa, mukaan lukien freelanceryrittäjät.

Mikäli aiot hakea tätä yksinyrittäjän tukea, tilaa jo nyt valmiiksi todistus verojen maksamisesta tästä linkistä

Käytännössä nyt myönnetty määräraha riittää valtakunnallisesti joka neljännelle yksinyrittäjälle, ja tämä pätee hyvin pitkälle myös meillä Pellossa. Tulemme siis tekemään tarkastelua tuen ehtojen täyttymisestä mm. seuraavilla perusteilla:

  1. Onko tukea hakeneella yrityksellä mahdollisuus hakea rahoitusta ELY:ltä? Tällainen toteutuu mm. yrityksissä missä ei ole yhtään työntekijää, mutta kaksi tai useampi yrittäjän statuksella toimivaa henkilöä -> yritys kuuluu ELY:n tuen piiriin. Samoin mahdolliset osa-aikaiset työntekijät, mikäli heistä täyttyy yksi htv.
  2. Ovatko Korona epidemia ja sen seurauksena tehdyt rajoitustoimenpiteet vaikuttaneet olennaisesti yrityksen liiketoimintaan ja kannattavuuteen?
  3. Onko yrityksen liiketoiminta on ollut kannattavaa ennen Korona epidemiaa? Tämä voi joissakin tapauksissa vaatia muutaman edellisen vuoden tarkastelun.
  4. Yrityksellä ei ole verovelkaa
  5. Yritys on rekisteröity Pelloon
  6. Mahdolliset muut rahoittajan edellyttämät rajoitteet.

Tiedotamme näistäkin lisää heti kun saamme lisää informaatiota.