Kuukauden yritys, Pellon Betoni Oy

Yrityksemme historia  Pellon betoni

 

Isältä pojalle
Vuonna 1989 Hannes Sunila jäi eläkkeelle. Lasse luopui palotarkastajan virasta Pellon kunnassa siirtyen yrittäjäksi ja näin sukupolven vaihdoksen myötä yritys siirtyi hänen omistukseensa. Lasse on koulutukseltaan rakennusmestari. Hän on täydennyskouluttautunut mm. vuonna 2012 I-luokan betonityönjohtajaksi ja I luokan valmisbetonityönjohtajaksi. Yritys toimi alussa kommandiittiyhtiönä vuoteen 2005 saakka, jonka jälkeen yritys on toiminut osakeyhtiönä ja Lasse Sunila sen omistajana ja pitkän linjan yrittäjänä yli 30 vuoden kokemuksella.

Uudet toimisto- ja sosiaalitilat ovat valmistuneet tehtaan yhteyteen. Elementtihallin laajennus on meneillään. Tuotantotilojen määrä lisääntyy 1000 m² ja tuotantokapasiteetti 30 prosentilla. Hallilaajennukseen sisältyy kaluston lisäystä ja uusimista.

Tänä päivänä Pellon Betoni Oy on yksi toimialansa merkittävistä toimijoista Pohjois-Suomessa ja suurten kansallisten ja yhteispohjoismaisten rakentajayritysten osaava kumppani. Yrityksen pääasiallista toiminta-aluetta on kalottialue. Betonielementtejä toimitetaan myös Ruotsin ja Norjan kohteisiin. Panostamme korkeaan laatuun ja teemme työtä sen eteen, että olemme luotettava ja varteenotettava toimija markkinoilla. Tulevaisuutta rakennamme yhdessä osaavan ja ammattitaitoisen henkilöstön kanssa asiakkaidemme hyväksi. Vuonna 2019 yritys juhlisti 65-vuotista taivaltaan.

Pellon Betoni Oy työllistää yli 20 työntekijää. Yritystä ja sen prosesseja on kehitetty määrätietoisesti. Työntekijöitä on koulutettu mm. oppisopimuksella ja täydennyskoulutusten avulla. Hallinnossa työskentelee kolme ja työnjohdossa yksi henkilö. Yrityksen työntekijät ovat pääsääntöisesti pitkään yrityksessä työskennelleitä ammattilaisia.

Toimitusjohtaja Lassen Sunilan vastuulla ovat tarjousten laatiminen, rahoitus ja talouden seuranta. Myynti on Lassen, Jaakko Pakisjärven ja Erkki Bergmanin tehtävinä. Lahja Harju vastaa taloushallinnosta. Jaakko Pakisjärvi ja työnjohto vastaavat tehtaan tuotannosta, työnjohdosta ja toimituksista. Jaakko Pakisjärvi on koulutukseltaan rakennusmestari. Hän on suorittanut betonijulkisivutyönjohtajan pätevöitymiskoulutuksen vuonna 2016 ja vaativan -vaativuusluokan betonielementtitehtaan betonityönjohtajan, uudisrakentaminen -pätevyyden.

Pellon Betoni Oy:n hallinnassa on n. 500 000 m³:n sora-alueet ja kallioalue murskeen tuottamiseksi. Omat korkealaatuiset raaka-ainelähteet ovat yksi yrityksen kilpailueduista. Kuljetus Sunila Oy hoitaa Pellon Betoni Oy:n elementtien kuljetuksia sekä ulkopuolisten soran ja tarvittaessa erikoiskuljetuksia. Lisäksi yrityksellä on pyöräkuormaajia, kaivinkone ja kolme kuorma-autoa. Elementtituotantoon käytettävä betoni valmistetaan itse automatisoidulla atk-ohjauksella varustetulla betoniasemalla.

Jaakko Pakisjärvi ja Lasse Sunila

 

Tutustu Pellon Betoniin lähemmin  www.pellonbetoni.fi