Itä ja Pohjois-Suomen elinkeinot murroksessa yrityspilottien käynnistyminen. Oletko kiinnostunut puun arvoketjun tuotekehitykseen liittyvän innovaatiosetelin hakemisesta? Haku käynnistyy syyskuussa 2019

Tausta
Euroopan komissio valitsi tammikuussa 2019 Itä-ja Pohjois-Suomen -alueen (IP-alue) mukaan ”Alueiden elinkeinot murroksessa-pilottiin” (Regions in industrial transition).Komission pilotin avulla Euroopan komissio etsii eurooppalaisten alueiden elinkeinojen kehittämiseen uusia toimintatapoja, joilla edistetään kasvua ja työllisyyttä. Keskiossä on älykäs erikoistuminen ja erilaistuminen, jota tehdään organisaatiorajoja ylittävällä yhteistyöllä. IP-alueella pilottia toteutetaan Elinkeinot murroksessa (ELMO) yhteistyön kautta, jonka tuloksena tuotettiin Itä- ja Pohjois-Suomen elinkeinot murroksessa – Älykkään erikoistumisen strategia 2019-2023.
ELMO-yhteistyön toinen vaihe on käynnistymässä syksyllä 2019 strategian tarkempien toimenpiteiden määrittämisellä ja toimeenpanolla.Yksi näistä toimenpiteistä on käynnistää ELMO yrityspilotti, jonka toteuttamiseksi on saatu komission suorarahoitus.

ELMO yrityspilotin käynnistys
Kohde: PK-yritysten tuotekehitysyhteistyö yhdessä tutkimus- ja kehittämisorganisaatioiden kanssa

Aihe: Puun arvoketjun tuoteinnovaatiot – erityisesti ratkaisut liittyen kiertotalouden hallintaan, tuotehitystä tukeviin älykkäisiin ratkaisuihin – ja uusiin innovatiivisiin tuotteisiin. Vaatimustaso tuotekehityksessä on vähintään TRL 6-8 (TRL kuvaa yrityksen tuotteen kehityskaarta)

Toteutus: Yrityspilotissa tullaan jakamaan 6-7 kappaletta 40 000-45 000 € arvoista innovaatioseteliä (voucher), joka muodostaa 80-70% yrityspilotin budjetista. Innovaatioseteli myönnetään PK -yritysten ja TKI -organisaatioiden konsortiolle, jossa on oltava partnereita vähintään kahdesta IP-alueen maakunnasta.

Aikataulu: Virallinen hakukuulutus julkistetaan syyskuun alussa 2019. Haku on auki 4 viikkoa ja päätökset piloteista tehdään 6 viikon sisällä haun sulkeutumisesta.

Tärkeää: ELMO yrityspilotin kielenä on englanti. Virallinen hakukuulutus, jolloin julkistetaan yrityspilotin hakuohjeet, FAQ (frquently asked question), hakukaavakkeet, arviointikriteerit, aikataulut tulevat kaikki olemaan englanniksi.

Lisätietoja: elmo@lapinliitto.fi sähköpostiin lähetettyihin kysymyksiin vastataan alkaen 15.8.2019