Valkea Lodge

Siivooja ajalle 15.12. –31.3. Kokoaikatyö.
Ajokortti välttämätön. Palkkaus TES:n mukainen.
Tarjoilija ajalle 15.12.–31.3. Kokoaikatyö.
Työssä tarvitaan vähintään tyydyttävää englannin
kielen taitoa.
Palkkaus TES:n mukainen.
Kaksi tarjoilija-/siivoojaekstraajaa. Tuntityö.
Työssä tarvitaan vähintään tyydyttävää englannin
kielen taitoa.
Palkkaus TES:n mukainen.
Hakemukset 15.11. mennessä sähköpostitse:
info@valkea.net
Lisätiedot: Antti-Pekka Palokangas, 040 733 5951