TIETOSUOJAKOULUTUS YRITTÄJILLE 24.4. klo 17 Vihreällä Pysäkillä

Ajankohtainen ja tärkeä koulutus tietosuojasta yrittäjille

Aika: Tiistaina, 24.4. klo 17 – 19

Paikka: Vihreä Pysäkki, Pello

Koulutuksen toteuttaja: Pellon Kehitys Oy

Koulutus on avoin ja maksuton.

Kouluttajana It-suunnittelija ja -yrittäjä Mirja Heinonen, Systailor Oy 

EU:n laajuinen GDPR-tietosuoja-asetus (General Data Protection Regulation) on merkittävä uudistus sisältäen joukon uusia velvoitteita. Uutta asetusta sovelletaan 25.5.2018 alkaen. Nyt kannattaa varautua muutoksiin ja perehtyä ajoissa perusasioihin, jotta ehtii vielä omassa yrityksessä ja sen toiminnassa huomioida mahdolliset muutoksen aiheuttamat toimenpiteet.  Tietosuoja-asetus koskee kaikkia yrittäjiä.

Koulutuksessa käsiteltävät asiat

Tietosuoja-asetus 25.5.2018

 • Mihin sovelletaan?
 • Missä sovelletaan?
 • Keskeiset termit
 • Henkilötieto
 • Rekisterinpitäja
 • Henkilötietojen käsittelijä
 • Pseudonymisointi
 • Anonymisointi
 • Tietotilinpäätös
 • Seloste käsittelytoimista
 • Vaikutusten arviointi
 • Henkilötietojen tietoturvaloukkaus
 • Henkilötiedon käsittelyä koskevat periaatteet
 • Rekisterinpitäjän velvollisuudet
 • Avoin informointi ja viestintä rekisteröidyn oikeuksien käyttöä varten
 • Tietosuojavastaavan nimeäminen
 • Poikkeamien havainnointi
 • Ilmoitusvelvollisuus tietoturvaloukkauksesta
 • Rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelin väliset sopimukset