Metsänhoitoyhdistys Länsi-Raja: Metsäasiantuntija

Metsänhoitoyhdistys Länsi-Raja: Metsäasiantuntija
Hakuaika 15.4.2017 mennessä.

Toistaiseksi voimassa oleva työsopimus.

Työ alkaa 1.6.2017 tai sop. mukaan.
Työtehtävät: Metsänhoidon, puukaupan ja asiantuntijapalveluiden markkinointi, myynti, suunnittelu ja toteutuksen valvonta sekä metsänomistajien neuvonta ja koulutus. Työntekijältä edellytetään tehtävään soveltuvaa koulutusta, hyviä vuorovaikutustaitoja sekä kykyä itsenäiseen ja tulokselliseen työhön.

Hakemukset ansioluetteloineen: veijo.ekonoja@mhy.fi

Yhteydenotot:

Toiminnanjohtaja Veijo Ekonoja
p. 040 508 8491