Valkea Lodge

Siivooja ajalle 15.12. –31.3. Kokoaikatyö. Ajokortti välttämätön. Palkkaus TES:n mukainen. Tarjoilija ajalle 15.12.–31.3. Kokoaikatyö. Työssä tarvitaan vähintään tyydyttävää englannin kielen taitoa. Palkkaus TES:n mukainen. Kaksi tarjoilija-/siivoojaekstraajaa. Tuntityö. Työssä tarvitaan vähintään tyydyttävää englannin kielen taitoa. Palkkaus TES:n mukainen. Hakemukset 15.11. mennessä sähköpostitse: info@valkea.net Lisätiedot: Antti-Pekka Palokangas, 040 733 5951

Metsänhoitoyhdistys Länsi-Raja: Metsäasiantuntija

Metsänhoitoyhdistys Länsi-Raja: Metsäasiantuntija Hakuaika 15.4.2017 mennessä. Toistaiseksi voimassa oleva työsopimus. Työ alkaa 1.6.2017 tai sop. mukaan. Työtehtävät: Metsänhoidon, puukaupan ja asiantuntijapalveluiden markkinointi, myynti, suunnittelu ja toteutuksen valvonta sekä metsänomistajien neuvonta ja koulutus. Työntekijältä edellytetään tehtävään soveltuvaa koulutusta, hyviä vuorovaikutustaitoja sekä kykyä itsenäiseen ja tulokselliseen työhön. Hakemukset ansioluetteloineen: veijo.ekonoja@mhy.fi Yhteydenotot: Toiminnanjohtaja Veijo Ekonoja p. 040 508 … Lue lisää →

Kuljetusliike Kurth Oy: Toimistotyöntekijä

Hakuaika 19.2.2017 saakka. Toistaiseksi voimassa oleva työsopimus. Työtehtävät: laskutukseen, reskontraan, palkanlaskentaan ja asiakashallintaan liittyvät tehtävät. Työntekijältä vaaditaan oma-aloitteisuutta, kykyä toimia itsenäisesti sekä hyvät ATK -taidot. Kielitaitovaatimus: vähintään tyydyttävä englannin/ ruotsin suullinen ja kirjallinen taito. Yhteydenotot: Jukka Kurth puh. 0400 848 024, e-mail: office@kurthoy.fi